April 4, 2017

Dodit Suprianto

Pengalaman pendidikan: Lulus SDN Kauman II (sekarang SDN Kauman I) Malang Lulus SMPN 1 Malang Lulus SMAN 5 Malang Lulus S1 dari STIKI Malang, Lulus S2 dari Teknik Elektro Universitas Brawijaya